Nástroj na prepájanie Európy (CEF) – Transport MAP

Dátum uzávierky 22.Marec 2021
zameranie odstránenie úzkych miest, zlepšenie interoperability železníc, premostenie chýbajúcich spojení a najmä zlepšenie cezhraničných úsekov
oprávnení žiadatelia jeden alebo viac členských štátov, medzinárodné organizácie, verejné alebo súkromné podniky
link https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2020-cef-transport-map-call
https://www.eurofondy.gov.sk/grant/cef-transport-map/