Vyšehradské granty a Vyšehradské granty+ 

Výzva Vzdelávanie a budovanie kapacít
Inovácie, výskum a vývoj, podnikanie
Regionálny rozvoj, životné prostredie a cestovný ruch
Dátum uzávierky 1. Februára, 1. Júna a 1. Októbra 2021
zameranie spolupráca a aktívna účasť organizácií z najmenej 3 krajín V4, cezhraničná spolupráca najmenej 2 organizácií z 2 susedných krajín V4 je spôsobilá na podporu aj pri projektoch prebiehajúcich v okruhu 40 km od hranice
oprávnení žiadatelia Všetky typy mimovládnych organizácií občianskej spoločnosti; samosprávy a samosprávy; školy, vysoké školy inštitúcie; výskumné a vedecké orgány a verejné inštitúcie sú oprávnení ako vedúci partner (žiadateľ) a partneri v konzorciách
oprávnené sú aj spoločnosti – najmä subjekty v oblasti inovácií a startupov – s právnickou osobou, ale iba ak ich
Vyšehradský projekt je neziskového charakteru
link https://www.visegradfund.org/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/visegradfund.org/uploads/2020/09/Grant_Guidelines_2020.pdf