Slovenská inovačná a energetická agentúra

Výzva Výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na “dôležitých projektoch spoločného európskeho záujmu” (IPCEI) v oblasti mikroelektroniky
Dátum uzávierky 22. marca 2021
zameranie výskum a vývoj a prvú fázu priemyselného vývoja nových technológií vyvinutých v rámci IPCEI
oprávnení žiadatelia Uchádzači musia byť súčasťou strategického hodnotového reťazca – SVC – mikroelektronika (od surovín potrebných na výrobu produktu až po jeho recykláciu)
link https://www.siea.sk/wp-content/uploads/IPCEI-ME-Vyzva-SVK.pdf
link https://www.siea.sk/inovacie/projekty-ipcei/vyzva-ipcei-2021/