HUBy pre digitálne inovácie a platforma pre spoluprácu pre kyberfyzikálne systémy

Dátum uzávierky Apríl 2021
Dátum uzávierky November 2021
zameranie 1. Pull, 2. Experiment, 3. inovacia, podporu európskym MSP pri experimentovaní s vysoko inovatívnymi cezhraničnými experimentmi
oprávnení žiadatelia Európske malé a stredné podniky pripravené stať sa súčasťou ekosystému HUBCAP
link https://www.hubcap.eu/open-calls
file:///C:/Users/oravc/Downloads/HUBCAP_OPENCALLS.pdf