GoodAI Grants

Výzva GoodAI Grants
Dátum uzávierky Nie je stanovený žiadny termín (31/12/2021)
zameranie Modulárne meta učenie, Grafové neurónové siete, Zloženie a syntéza programu, Optimalizácia v modulárnych systémoch
oprávnení žiadatelia nezávislých výskumných pracovníkov alebo byť pridruženým k univerzitám, neziskovým organizáciám alebo podnikom
link https://www.goodai.com/goodai-grants/