KAVA8 – výzvy pre projekty

Pod pojmom KAVA výzvy sa rozlišujú 3 druhy výziev, do ktorých je možné zapojiť sa:

  1. UpScaling (pre overené technológie, ktoré si vyžadujú iba posledné fázy na umiestnenie na trh)
  2. Education (vzdelávanie pre oblasť nerastných surovín)
  3. Regional Innovation Scheme: Capacity Building (RIS projekty na budovanie kapacít)

Získať môžete financovanie svojich projektov v minimálnej výške 500 tisíc eur.

Ak nie ste členom komunity a zapájate sa do projektového zámeru, môžete získať až 60 tisíc eur ročne. Pri trojročnom projekte je teda takýto partner oprávnený prijať až 180 tisíc eur.

Call for Projects 2022