Druhá mimoriadna výzva programu Horizont 2020 spojená s COVID-19

Európska komisia dnes oficiálne zverejnila a otvorila druhú výzvu na podávanie projektových návrhov v rámci Spoločenskej výzve „Zdravie, demografické zmeny a kvalita života“ programu Horizont 2020.

Uzávierka výzvy je 11. jún 2020 (17:00 hod).

Pri príležitosti otvorenia výzvy organizuje Európska komisia aj informačný webinár, na ktorom zaznejú užitočné informácie týkajúce sa podmienok účasti, základných cieľov a očakávaných dopadov vrátane detailov k jednotlivým témam v rámci výzvy.

Informačný online webinár bude možné sledovať tu.

https://www.slord.sk/aktuality/druha-mimoriadna-vyzva-h2020-spojena-s-covid-19/