Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

PROGRAM Ministerstvo životného prostredia – Kvalita životného prostredia
Výzva Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
Dátum uzávierky Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 30.07.2021
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 –  29.10.2021
zameranie Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
link https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/67-vyzva-zamerana-na-podporu-budovania-environmentalnych-centier-za-ucelom-realizacie-informacnych-aktivit-v-oblasti-adaptacie-na-zmenu-klimy/