Cestuj do Dubrovníka na workshop o inováciách v ťažbe

Pre koho je podujatie určené?

Pre profesionálov (študenti a učitelia VŠ aj absolventi) z oblasti nerastných surovín, ktorí ovládajú anglický jazyk a majú základné znalosti súvisiace s tohtoročnou tematikou a ktorí pracujú v jednej z nasledujúcich oblastí: geológia, geologické inžinierstvo, geofyzika, banské inžinierstvo, aplikované vedy o Zemi a podobne.

Téma na rok 2021: Inovácie v prieskume

Workshop je v tomto roku zameraný na inovatívne riešenia pre prieskum a ťažbu nerastných surovín prostredníctvom modulu rozdeleného na tri dni:

  1. Hlavné výzvy a potreby v oblasti inovatívneho prieskumu nerastných surovín a robotizácie.
  2. Diaľkový prieskum Zeme a jeho použitie pre vytváranie 3D modelov
  3. Pokročilé spracovanie geofyzikálnych údajov, geoštatistické metódy a ich inovatívne aplikácie určené pre prieskum nerastných surovín

Ďalšie ročníky sa budú venovať témam nasledovne:

  • Inovácie v procesoch charakterizácie rudných telies (19. – 21. októbra 2022),

  • Inovácie v ťažbe (18. – 20. októbra 2023),

  • Inovácie v spracovaní rúd (16. – 18. októbra 2024).

Ako a dokedy sa prihlásiť?

Registrácia zatiaľ nemá stanovený termín uzávierky. Každý účastník sa musí prihlásiť prostredníctvom registračného formulára.

Za podujatie sa však platí registračný poplatok (v cene je zahrnutý poplatok za ubytovanie, stravu a workshopové aktivity): 400 eur + DPH. Registračný poplatok pre online účasť: 100 eur + DPH.

Tento poplatok je však v prípade študentov a učiteľov možné pokryť cez program CEEPUS. Pre viac informácií kontaktujte lokálny kontakt pre DIM ESEE na igor.duriska@tuke.sk.

Viac informácií o medzinárodnej škole DIM ESEE 2 nájdete na webe projektu dim-esee.eu.