Výzva EIT Manufacturing

Výzva EIT RIS – EVO-R je súťaž zameraná na prilákanie, výber a podporu malých tímov/subjektov pochádzajúcich z krajín oprávnených na EIT RIS smerom k tomu, aby priniesli na európsky a ďalšie svetové trhy riešenia súvisiace s výrobou v malom rozsahu, ktoré už boli vyvinuté pomocou regionálnych/národných programov. Aktivita poskytne vybraným subjektom finančnú podporu, ako aj in-kind podporu.

EVO-R výzva je otvorená pre externé organizácie, partneri EIT Manufacturing nie sú oprávnení byť žiadateľmi vo výzve. V rámci výzvy sa plánuje vybrať maximálne 25 subjektov s plánovaným financovaním do 30 000 eur.

Výzva je určená pre subjekty registrované v nasledujúcich štátoch: Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Grécko, Maďarsko, Taliansko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Španielsko.

Konečný termín na prihlásenie sa do výzvy: 20. 6. 2021, 17.00 CET

https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx