EIC Transition Open 2021 (HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01)

Dátum uzávierky 22.9.2021
zameranie Ciele EIC Transition sú vyspelé technologické aj obchodné nápady s cieľom zvýšiť technológiu projektu a jeho pripravenosť na trh.
oprávnení žiadatelia podla Horizontu Europe
link https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-eic-2021-transitionopen-01
https://www.eurofondy.gov.sk/grant/eic-transition-open-2021/