Pracovné programy Horizon Europe

Prvé výzvy na predkladanie projektových návrhov budú spustené na portáli Funding & Tenders Portal od 22. júna. Európske dni výskumu a inovácií 23. a 24. júna sú príležitosťou na diskusiu o programe Horizon Europe medzi tvorcami politík, výskumníkmi, inovátormi a občanmi.

Informačné dni programu Horizon Europe zamerané na potenciálnych žiadateľov sa uskutočnia od 28. júna do 9. júla.

Pozrite si jednotlivé pracovné programy HEU na roky 2021 a 2022 a zistite tak, či niektorý vyhovuje potrebám vašich projektových aktivít: