Mikroprojekty PSK-KARPATY

Výzva je zameraná na podporu a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia.
Oprávnené územie: Prešovský kraj
Oprávnení žiadatelia: Akademický sektor, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Výška dotácie – max. 50 000 €

Miera podpory – max. 85. %

NOVÁ VÝZVA – od 10.9.2021
Do podania žiadosti ostávajú 3 dni do 24.9.2021!

https://app.grantexpert.sk/vyzva/v-vyzva-mikroprojekty-psk-karpaty