„Be a leader and build a sustainable future!“

„Be a leader and build a sustainable future!“

RMsManager je projekt spolufinancovaný EIT RawMaterials, zameraný na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre budúcich manažérov v oblasti riadenia, udržateľného rozvoja, efektívneho využívania zdrojov a obehového hospodárstva.

Kurz bude prebiehať: 11.11.2021 – 2.2.2022

Registrácia je možná do 9.11.2021!

Dohoda pre študenta – vyplniť a oskenované poslať na adresu: lubica.kozakova@tuke.sk ! ! !

Cieľom tohto kurzu (Program) je predstaviť a propagovať  obehové hospodárstvo, udržateľný rozvoj, riešenia v oblasti nerastných surovín a zároveň rozvíjať manažérske schopnosti.

Kurz zahŕňa nasledujúce témy:

 • obehové hospodárstvo, trvalo udržateľný rozvoj a ďalšie environmentálne a ekonomické aspekty ťažobného priemyslu
 • sociálne aspekty
 • tímový a projektový manažment

Prečo sa prihlásiť?

 • Program je výsledkom rozsiahlych konzultácií so študentmi a manažérmi – plne reaguje na súčasnú potreby trhu
 • Program vznikol v rámci medzinárodnárodnej spolupráce európskych univerzít
 • Lektormi sú profesori a docenti z TUKE, AGH Kraków, Silesian a Wrocław Technical University a odborníci z priemyslu (KGHM Polska Miedź SA)
 • Kurz sa zameriava na súčasné priority sektoru nerastných surovín a manažérskych zručností

Praktické informácie:

 • 30 hodín
 • Osvedčenie o účasti označené logom EIT Raw Materials
 • Kombinovaná forma – prezentácie prednášok v anglickom jazyku (e-learning: Moodle), praktické semináre v slovenskom jazyku
 • 18.11.2021 – spoločný workshop pre AGH, NTUA a TUKE online, pripravený predstaviteľmi firmy KGHM Polska Miedź SA

Viac informácii o kurze nájdete TU  : https://www.rmsmanagercourse.pl