EIT Digital – Innovation Factory 2022

Prvý termín uzávierky výzvy je 01.03.2022 5pm CEST.

Počas roka 2022 sú plánované ešte 2 ďalšie uzávierky výzvy Innovation Factory, a to 01.06.2022 a 15.11.2022.

Súvisiace podujatia:

25.01.2022 10:00 AM – 11:00 AM CET– Information Session – online

08.02.2022 EIT Digital Brokerage Event.

V rámci podujatia bude prebiehať možnosť prezentovať projektové návrhy v rámci pitching session.

Viac informácii a podmienky výzvy EIT Digital