EIT DIGITAL MASTER SCHOOL

EIT Digital Master School je otvorená výzva pre všetkých študentov.

Vyberte si dve univerzity v dvoch rôznych európskych krajinách a vytvorte si na mieru učebné osnovy, ktoré spájajú technickú kompetenciu s budovaním zručností v oblasti inovácií a podnikania.

Prvý ročník sa zameriava na získanie základov v obchode a manažmente – ako premeniť technológiu na úspešný podnikateľský plán. Váš druhý rok zahŕňa stáž vo firme alebo výskumnom ústave a dokončenie diplomovej práce. Absolventi získajú tituly z dvoch univerzít a certifikát udelený Európskym inovačným a technologickým inštitútom.

📝Bližšie informácie o štúdiu a podávanie žiadostí do 3. februára na: https://www.eitdigital.eu/newsroom💣