Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation

  • Dátum otvorenia
    22.12.2021
  • Uzávierka
    24.03.2022

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04: Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation – RIA

 

Predchádzať degradácii pôdy a podporovať zdravia pôdy možno vhodnými postupmi obhospodarovania pôdy.

Navrhované aktivity majú:

  • podrobne preskúmať úlohu týchto faktorov v oblasti zdravia pôdy a degradácie pôdy
  • identifikovať najdôležitejšie aspekty, ktoré vedú k degradácii pôdy a vypracovať integrované prístupy, politiky a stratégie financovania, ktoré prispievajú k zrušeniu obmedzení brániacich obnove zdravia pôdy a zlepšovaniu pôdy a umožňujú udržateľné obhospodarovanie pôdy;
  • vyvíjať a testovať (interaktívne) nástroje na posudzovanie rizík, ako aj na identifikáciu a vizualizáciu hotspotov degradácie pôdy v celej Európe;
  • poskytnúť testovacie dôvody na preukázanie riešení v reakcii na špecifické typy degradácie pôdy

 

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europ