Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems

Výzva zameraná na zvýšenie efektívnosti a kapacity EÚ v oblasti inovácií prostredníctvom rozšírenia spolupráce a zvýšenia zapojenia rôznorodejších inovačných hráčov a území do existujúcich úspešných iniciatív a sietí, ktoré podporujú rozvoj inovácií v členských štátoch, asociovaných krajinách na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Výzva je určená pre zástupcov národnej, regionálnej a miestnej samosprávy, súkromné organizácie, verejné podniky, profesné asociácie, klastre, akcelerátory, inovačné huby, inkubátory, technologické parky a/alebo iných zástupcov iniciatív/sietí, ktoré podporujú rozvoj inovácií.

Otvorenie výzvy: 11. január 2022. Uzávierka podávania projektových návrhov: 26. apríl 2022.

Link: https://innonews.blog/2022/02/01/vyzvy-pre-europske-inovacne-ekosystemy/