Podpora rozvojového vzdelávania

Podporované oblasti:

Výzva je zameraná na zlepšenie integrácie, kvality a efektívnosti rozvojového vzdelávania a systematické zvyšovanie povedomia verejnosti o rozvojovej spolupráci Slovenskej republiky (pod logom SlovakAid).

Výška dotácie – max. 30 000 €

Miera podpory – max. 90 %

NOVÁ VÝZVA – od 17.2.2022

Do podania žiadosti ostáva 21 dní –  do 21.3.2022

Informácie: https://app.grantexpert.sk/vyzva/podpora-rozvojoveho-vzdelavania-2022