Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Výzvy vyhlásené v rámci všetkých destinácií Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita s celkovou alokáciou 1,21 miliardy EUR zaznamenali veľký záujem.

Do výziev s celkovým rozpočtom 1,21 miliardy EUR bolo predložených 460 projektových návrhov, z ktorých môže byť podporených maximálne 89 projektov, čo predstavuje viac ako päťnásobok.

Práve prebieha hodnotiaci proces predložených projektových návrhov. Ukončenie hodnotiaceho procesu sa očakáva v júli 2022. Výsledky z hodnotiaceho procesu budú žiadateľom oznámené individuálne. Financované projekty by sa mali začať realizovať následne do 3 mesiacov t.j. na jeseň tohto roku.

Informácie: https://eraportal.sk/aktuality/klaster-5-klima-energetika-a-mobilita-vysledky-z-poslednych-uzavretych-vyziev/?heu=1