EIT Hub Israel – DISRUPT ME

EIT Hub Israel ponúka možnosť uchádzať sa o podporu na inovačný program s využitím izraelských inovácií. 8-mesačný program poskytuje komplexné inovačné riešenia, ktoré pomáhajú spoločnostiam identifikovať najmodernejšie izraelské technológie a s ich pomocou prispieť k vlastnej firemnej inovačnej stratégii. Program je otvorený pre všetky oblasti a bude prispôsobený konkrétnym obchodným alebo technologickým potrebám zapojenej spoločnosti.

 

Pre koho je program určený:

  • európske spoločnosti, ktoré majú viac ako 500 zamestnancov a/alebo ročné príjmy viac ako 80 mil. EUR
  • vedúci projektový manažér má funkciu súvisiacu s inováciami

 

Súčasťou programu je okrem iného:

  • 2-dňový workshop
  • 4-dňový pobyt v Izraeli, na ktorom sa zúčastňuje výkonný riaditeľ spoločnosti
  • tímové stretnutia raz za dva mesiace
  • nepretržitá dostupnosť a možnosť konzultácií počas celého procesu

 

Účastnícky poplatok pre krajiny RIS (vrátane Slovenska): 10 000 EUR

 

Termín predkladania žiadostí: 30. apríl 2022

https://eithealth.eu/in-your-region/innostars/eit-hub-in-israel/