Hydrogen Innovation Challenge

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

EIT Raw Materials a podnik Baker Hughes spojili svoje sily, aby identifikovali inovatívne a perspektívne technologické riešenia v oblasti Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) a Metal Hydrides.

Výzva sa zameriava na start-upy, malé a stredné podniky, výskumné tímy a korporácie, ktoré môžu súťažiť o možnosť spolupracovať s energetickým technologickým podnikom Baker Hughes na technológiách skladovania vodíka.

Uzávierka výzvy je 27.05.2022 !

Viac informácií a podrobné podmienky výzvy nájdete na web stránke EIT Raw Materials