HORIZON-JU-CBE-2022 Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály – CBE JU  zverejnil 22.6.2022 svoju prvú výzvu na predkladanie návrhov projektov.

Na rozvoj konkurencieschopných biopodnikov využívajúcich biologické materiály je v Európe vyčlenených v rámci výzvy celkovo 120 miliónov EUR.

Uzávierka je naplánovaná na 22. septembra 2022, 17:00 bruselského času.

Financovanie výzvy podporuje tri ciele CBE JU definované v strategickom programe pre inovácie a výskum CBE JU:

  1. Urýchliť inovačný proces a vývoj inovatívnych riešení založených na biologických technológiách,
  2. Urýchliť zavádzanie existujúcich vyspelých a inovatívnych riešení na biologickej báze na trh,
  3. Zabezpečiť vysokú úroveň environmentálneho správania priemyselných systémov na biologickej báze.

Žiadatelia o projekt podporia realizáciu týchto cieľov prostredníctvom 12 tém výzvy

 

HORIZON-JU-CBE-2022 Circular Bio-based Europe Joint Undertaking

Téma Názov témy rozpočet mil €
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-01 Biogenic carbon capture and use (CCU) for circular bio-based products 10
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-02 Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas 10
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-03 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks 12
HORIZON-JU-CBE-2022-IA-04 Co-processing of mixed bio-based waste streams   12
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-01 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery 14
HORIZON-JU-CBE-2022-IAFlag-02 Alternative sources for high added value food and/or feed ingredients 14
HORIZON-JU-CBE-2022-R-01 High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements 9
HORIZON-JU-CBE-2022-R-02 Bio-based coatings, barriers, binders, and adhesives 9
HORIZON-JU-CBE-2022-R-03 Circular-by-design bio-based materials to improve the circularity of complex structures 9
HORIZON-JU-CBE-2022-R-04 Proteins from alternative and unconventional sources 9
HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 Sustainable fibres biorefineries feedstock 9
HORIZON-JU-CBE-2022-S-01 Developing and validating monitoring systems of environmental sustainability and circularity: collection of best practices and benchmarks 3