Projektové pracovisko FBERG

Výzvy

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Otvorená výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku

Dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách: ·      Štipendiá Akcie pre diplomantov,  ·      Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,  ·      Výskumné štipendiá…

Vyhlásená výzva v rámci fondu malých projektov – Región Biele Karpaty

Vyhlásená výzva v rámci fondu malých projektov – Región Biele Karpaty

Región Biele Karpaty v spolupráci s hlavným cezhraničným partnerom Žilinským samosprávnym krajom vyhlasuje VÝZVU č. 4 na predkladanie žiadostí o nenávratný finanční  príspevok v rámci Fondu malých projektov programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Podporované oblasti: Výzva podporuje zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného…