Realizované projekty/ Projects

GRANTOVÁ SCHÉMA NÁZOV PROJEKTU DOBA TRVANIA KONTAKT
EIT KAVA BioLeach: Innovative Bio-treatment of RM 1.4.2019 – 31.3.2022 Martin Sisol
EIT KAVA Dubrovnik International ESEE Mining school (EIT RIS activity related to action line II) 1.4.2017 – 1.4.2021 Igor Ďuriška
EIT KAVA Regional Center Košice (EIT RIS activity related to action line II) 1.1.2018 – 31.12.2020 Tomáš Pavlík
EIT KAVA ESEE Education initiatives 1.1.2019 – 31.12.2019 Barbora Sčerbáková
EIT KAVA Innovative CRM substitution technology for public authorities‘ vehicle catalysts 1.1.2019 – 31.12.2020 Martin Straka
EIT KAVA INNOVATION INCUBATOR: Potential for Local Ecosystem Inno-Centres in ESEE Region 1.1.2020 – 31.12.2021 Ľubica Binas
EIT KAVA Decreasing the negative outcomes of brain drain in the raw material sector 1.2.2019 – 31.12.2021 Lucia Domaracká
EIT KAVA Masters course in circular economy for materials processing – collaborating, training and supporting RIS countries to transfer knowledge and develop capacity 1.1.2018 – 31.3.2021 Zuzana Šimková
EIT KAVA Historical Mining – tracing and learning from ancient materials and mining technology 1.1.2019 – 31.12.2021 Dana Tometzová
EIT KAVA Open ESEE-Region Master for Maintenance Engineering 1.4.2018 – 31.3.2022 Ľubica Kozáková
EIT KAVA VirtualMine – as a modeling tool for Wider Society Learning 1.4.2017 – 30.9.2019 Mário Molokáč
EIT KAVA Backfill Mining Optimisation for Low- and Medium- Strength Deposits 2.3.2020 – 2.3.2023 Marián Šofranko
EIT KAVA TrainESEEv.2. Training trainers in East and Souteastern Europe 1.1.2020- 31.12.2021 Ľubica Kozáková
EIT KAVA RawMaterials@Schools-ESEE 1.1.2020 – 31.12.2022 Karol Bartoš
VEGA Výskum a vývoj metód pre riadenie a nepriame meranie v procesoch získavania a spracovania surovín 2017-2019 Ján Kačur
APVV Návrh logistických nástrojov pre projektovanie dopravných systémov na báze zelenej logistiky 2017-2018 Daniela Marasová
VEGA Transfer poznatkov z laboratórnych experimentov a matematických modelov do tvorby znalostného systému pre hodnotenie kvality environmentálne prijateľných dopravných pásov 2017-2020 Daniela Marasová
APVV Sústavy neceločíselného rádu: metódy pre vedecko-technické výpočty, softvérové rozhranie a aplikácie 2018-2019 Tomáš Škovránek
VEGA1/0273/17 Výskum a vývoj metód pre riadenie a nepriame meranie v procesoch získavania a spracovania surovín 2017-2019 Ján Kačur
H2020 MIREU. Mining and Metallurgy Regions of EU 2017-2020 Tomáš Pavlik
Interreg Logistic support system for flood crisis management in the
Hernád/Hornád catchment
20172019 Peter Blišťan
VEGA Rozhodovací model procesu hodnotenia surovinovej politiky regiónov 20182020 Tomáš Pavlik
Visegrant Fund Visegrad Raw Materials Ambassadors at Schools  2019 Barbora Ščerbáková
Akcia Rakúsko-Slovensko: spolupráca vo vede a vzdelávaní. Glacio-fluviálna dynamika pozdĺž Alpsko-Karpatského pásma počas kvartéru 2018-2019 Marta Prekopová

Facebook