Domáce projekty


HOSPODÁRSKE ZMLUVY

    • Geofyzikálny prieskum za účelom výskumu a vyhľadania podzemných vôd v areáli rekreačného areálu Anička v Košiciach

    • Štúdia porovnania jednotlivých variantov sanácie odvalov

    • Práce súvisiace s vyhľadaním, realizáciou a vybudovaním zdroja geotermálnej energie

Zahraničné projekty


Prehľad zahraničných projektov