ENVRI Week 2023

ENVRI Week je výročné stretnutie konzorcia projektu ENVRI-FAIR, týždeň venovaný infraštruktúram environmentálneho výskumu. V rámci týždňa ENVRI sa konajú zasadnutia ...
Čítať Viac

AIPlan4EU otvorená výzva č. 2 pre inovátorov na Slovensku

Pokračujeme v otvorenej výzve pre projekt AIPlan4EU, ktorý sa zameriava na riešenie problémov plánovania z rôznych sektorov, ako je zdravotníctvo, ...
Čítať Viac

Brokerage Event: Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Net4Society, medzinárodná sieť národných kontaktných bodov pre Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť, pripravila Brokerage Event (partnerskú burzu) ...
Čítať Viac

EU-RAIL JU Call Proposals 2022-02 (HORIZON-ER-JU-2022-02)

Cieľom partnerstva pre európske železnice (Europe´s Rail) je urýchliť vývoj a zavádzanie inovačných technológií (najmä digitálnych a automatizácie) s cieľom ...
Čítať Viac

Call for Innovation & Education Projects is now open!

DRAFT Proposal Registration & Submission: 26 January 2023, 13:00 CET FINAL Proposal Submission: 11 May 2023, 13:00 CET The annual ...
Čítať Viac

EIT RM online kurz

Social License to Operate in the Raw Materials sector: multi-stakeholders’ perspectives and European approach 30 November 2022 (Wednesday), 9:00 – ...
Čítať Viac

EIT Jumpstarter

About EIT Jumpstarter, is an advanced training program building on pre-accelerator elements for innovators in the raw materials sector. We ...
Čítať Viac

Stratégia obnovy pre udržateľný ekosystém cestovného ruchu

Vyhlásená výzva bude súčasťou celkovej stratégie obnovy COVID-19 pre udržateľný ekosystém cestovného ruchu a bude sa sústrediť najmä na posilnenie ...
Čítať Viac

ERC Synergy Grants

ERC Synergy Grants sú určené na podporu spolupráce na spoločnom riešení ambicióznych výskumných problémov, ktoré by jednotliví výskumníci a ich ...
Čítať Viac

Inovatívny kurz DIM ESEE 2022

Kurz DIM ESEE 2022 sa zameriava na najnovšie technologické inovácie, ktoré prispievajú k lepšiemu pochopeniu minerálnych zdrojov od in situ ...
Čítať Viac