EIT Digital – Innovation Factory 2022

Prvý termín uzávierky výzvy je 01.03.2022 5pm CEST. Počas roka 2022 sú plánované ešte 2 ďalšie uzávierky výzvy Innovation Factory, ...
Čítať Viac

„OUR PHOSPHORUS RAW MATERIALS. OUR FOOD. OUR FUTURE – V4’S RESILIENCE IN THE FACE OF PANDEMIC“

Projekt Phos V4 je zameraný na zvýšenie povedomia o význame fosforu, ktorý sa využíva v potravinárskom priemysle vo Vyšehradskej štvorke ...
Čítať Viac

ABOUT TrainESEE v.2

TrainESEE v.2 je projekt so zameraním na zlepšenie špecifických všeobecných zručností v súlade s nedostatkami v učebných osnovách zistenými pri ...
Čítať Viac

Online Pilotná škola III. EnAct – SDGs pre študentov

– trojdňová praktická online škola o inováciách a podnikaní Program vychádza z Agendy 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a princípov ...
Čítať Viac

EnAct-SDGs 3rd Pilot School

3 dňová praktická online škola o inováciách a podnikaní v rámci projektu EnAct-SDGs. Študenti budú spolupracovať s podnikateľmi a priemyselnými ...
Čítať Viac

„Be a leader and build a sustainable future!“

„Be a leader and build a sustainable future!“ RMsManager je projekt spolufinancovaný EIT RawMaterials, zameraný na vytvorenie nového vzdelávacieho programu pre budúcich ...
Čítať Viac

Central Europe Space Industry Day & Brokerage

Central Europe Space Industry Day & Brokerage sa koná 11. novembra 2021 v Brne. Cieľovou skupinou sú spoločnosti, výskumné inštitúcie ...
Čítať Viac

Nápad pre 3 generácie

Kto môže získať grant? Subjekty so záujmom o dobrovoľnícke aktivity. Môžu to byť: Aktívni občania a iniciatívy Verejnoprospešné organizácie (neziskové ...
Čítať Viac

Výzvy na klímu, energetiku a dopravu!

Program: Horizon Europe (HORIZON) Otvorené výzvy od 24.júna 2021 Uzávierka výziev: 19. október 2021 Témy: Co-Funded Partnership: Driving Urban Transitions ...
Čítať Viac

Transformácia hospodárstva a spoločnosti – Zelená dohoda

Táto transformačná zmena je načrtnutá v Európskej zelenej dohode. Všetkých 27 členských štátov EÚ sa zaviazalo premeniť EÚ do roku ...
Čítať Viac