Projektové pracovisko FBERG

Kontakt

Projektové pracovisko
Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Park Komenského 19 (prízemie, č. d. 74)
042 00  Košice
Slovenská republika

E-mail: pp.fberg@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2410
Mob.: +421 915 762 195

Vedúci PP
Ing. Tomáš Pavlik, PhD. tomas.pavlik@tuke.sk
Tím PP
MSc. Jana Šmihulová, PhD. jana.smihulova@tuke.sk
Ing. Igor Ďuriška, PhD. igor.duriska@tuke.sk
Ing. Klaudia Šándorová klaudia.sandorova@tuke.sk
Ing. Martina Vasilková Kmecová martina.vasilkova.kmecova@tuke.sk