Projektové pracovisko
Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 9/A, prízemie (pod rektorátom)
042 00  Košice
Slovenská republika

E-mail: projektove.fberg@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2410


Projektový tím

 

Ing. Tomáš Pavlik, PhD. Vedúci PP tomas.pavlik@tuke.sk
doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD. Fakultný koordinátor a zahraničné vzťahy lucia.bednarova@tuke.sk
MSc. Jana Šmihulová, PhD. Projektový manažér – zahraničné projekty jana.smihulova@tuke.sk
Ing. Tawfik Mudarri, PhD. Projektový manažér – EŠIF a zahraničné projekty tawfik.mudarri@tuke.sk
Ing. Július Lišuch, PhD. Finančný manažér julius.lisuch@tuke.sk
Ing. Klaudia Šándorová, PhD. Office manažér klaudia.sandorova@tuke.sk

 

Spolupracovníci

 

Ing. Igor Ďuriška, PhD. Projektový manažér igor.duriska@tuke.sk
Ing. Zuzana Šimková, PhD. Projektový manažér zuzana.simkova@tuke.sk

 

Ako sa k nám dostanete?
(zdroj: https://sjf.tuke.sk)