Projektové pracovisko
Technická Univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Letná 1/9, prízemie (pod rektorátom)
042 00  Košice
Slovenská republika

E-mail: projektove.fberg@tuke.sk
Tel.: +421 55 602 2410


Projektový tím


Ing. Tawfik Mudarri, PhD.
Vedúci PP
tawfik.mudarri@tuke.sk

doc. Ing. Lucia Bednárová, PhD.
Fakultný koordinátor a zahraničné vzťahy
lucia.bednarova@tuke.sk

Ing. Július Lišuch, PhD.
Finančný manažér
julius.lisuch@tuke.sk

Ing. Klaudia Šándorová, PhD.
Office manažér a administratíva
klaudia.sandorova@tuke.sk

MSc. Jana Šmihulová, PhD.
Projektový manažér – zahraničné projekty
jana.smihulova@tuke.sk


Spolupracovníci


Ing. Igor Ďuriška, PhD.
Projektový manažér
igor.duriska@tuke.sk

Ing. Zuzana Šimková, PhD.
Projektový manažér
zuzana.simkova@tuke.sk


 

Ako sa k nám dostanete?
(zdroj: https://sjf.tuke.sk)