Projektové pracovisko Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii na Technickej univerzite v Košiciach vzniklo v roku 2015 s prioritou projektov v nasledovných oblastiach:

  • vzdelávacie projekty,
  • kooperačné projekty,
  • transfer technológií,
  • kompetenčné centrá,
  • centrá excelentnosti,
  • vedecké parky.

Garantom pracoviska je prodekan pre rozvoj, propagáciu, koordináciu projektov a informatizáciu FBERG, Ing. Samer Khouri, PhD.

Viac informácií ponúkajú podsekcie Primárne ciele a Elementárne činnosti pracoviska.