Znenie výzvy Dátum vyhlásenia Dátum uzavretia Výška v € Link
OP Ľudské zdroje – 1.3.1 Zvýšiť kvalitu VŠ vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v oblasti VaV s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ s trhom práce Indikácia August 2015 Do vyčerpania alokácie 15 mil. Viac informácií